Program 2019

PROGRAM FESTIWALU FANTASTYKI CYTADELA 2019

Zwroty za zrealizowany punkt programu:

Zgłaszającym punkt programu przysługują następujące zniżki:

– jeden punkt programu 50% zwrotu

– dwa i więcej 100% zwrotu

– larp 100% zwrotu

Zwroty można uzyskać po wypełnieniu punktu programu.

Rozliczenie jest możliwe w biurze festiwalowym tylko w trakcie trwania imprezy na podstawie zakupionego biletu lub paragonu z kasy.

Zwroty po zakończeniu imprezy NIE są możliwe!!!