AlterEgo Cytadela

AlterEgo Cytadela

Postapokaliptyczna Zona czy Slavia, świat słowiańskich mitów? A może jeszcze coś innego? Nieważne, jakie uniwersum wybierzesz – czekamy na Twój strój podczas Festiwalu Fantastyki Cytadela. Udowodnij sobie i innym, że potrafisz uszyć lub wykuć coś z innej rzeczywistości, zrób wrażenie na jury i wygraj piękne nagrody!
Zapraszamy cosplayerów, twórców kostiumów oraz wszystkich wielbicieli pięknych strojów na konkurs kostiumowy AlterEgo! W sobotę 16.06.2017 ugości nas Twierdza Modlin w Warszawie. Nie może Was zabraknąć! 🙂 Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników konkursu przewidujemy 50% zwrotu akredytacji.

Konkurs koordynuje Zula Costumes.

Regulamin konkursu kostiumowego Cytadela 2018

Regulamin konkursu kostiumowego Cytadela 2018 

I Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu kostiumowego Cytadela 2018, zwanego dalej „konkursem”, jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno (zwana dalej „organizatorem”).

Koordynatorem konkursu jest Zofia Skowrońska, Zula Costumes.

Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Cytadela w Nowym Dworze Mazowieckim 15-17.06.2018 r. (zwanego dalej „Cytadelą”).

Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz środowiska kostiumowego w Polsce.

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.

II Warunki uczestnictwa

Wysłanie zgłoszenia na konkurs do godziny 23:59 15.06.2018 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie festiwalcytadela.pl. Zgłoszenie musi zawierać zdjęcia kostiumu gotowego w minimum 70%.

Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.

Można występować solo lub w grupach dowolnego rozmiaru.

Kostium musi zostać stworzony przez uczestnika, bądź składać się z dobranych przez niego fragmentów materiałów i odzieży, które przeszły znaczące zmiany i teraz tworzą nową całość. Kostiumy kupione nie będą dopuszczane do konkursu. Zezwala się na wykorzystanie pojedynczych elementów gotowych, takich jak peruki, soczewki, buty itp. Uczestnicy mogą sobie wzajemnie pomagać w tworzeniu kostiumu, o ile występują razem.

Zezwala się na prezentowanie strojów, które były wystawiane na innych konkursach.

Zezwala się na prezentowanie stroju na modelu, o ile twórca stroju będzie obecny podczas Cytadeli i weźmie wraz z modelem udział w rundzie jury.

Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców. (Formularz do pobrania na stronie festiwalcytadela.pl)

Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Cytadeli w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Cytadeli oraz organizatora i koordynatora.

Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Kategorie

W trakcie konkursu sędziowie będą oceniali uczestników w następujących kategoriach:

Najlepszy cosplay. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę zgodność z ilustracją referencyjną, nadesłaną przez uczestnika, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.

Najlepszy projekt własny. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę kreatywność uczestnika, konsekwencja w projektowaniu postaci, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.

Najlepszy występ. W ocenie tej kategorii brane są pod uwagę umiejętności aktorskie i sceniczne, dobór muzyki i świateł, całokształt występu oraz jego dopasowanie do prezentowanej postaci, scenografia oraz rekwizyty sceniczne. Nagrodę może otrzymać występ indywidualny lub grupowy.

Wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

IV Przebieg konkursu

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do godziny 23:59 5.06.2018 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie festiwalcytadela.pl. Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu do konkursu do godziny 23:59 8.06.2018. Przed rozpoczęciem Cytadeli, drogą e-mailową, otrzymają wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz godzin, w jakich powinni się stawić przed jurorami.

Konkurs podczas Cytadeli składa się z czterech części:

nieobowiązkowej próby scenicznej,

obowiązkowej rundy jury, czyli spotkania sam na sam z jurorami, podczas których uczestnik opowiada o swoim stroju,

prezentacji scenicznych.

V Występy sceniczne

Konkurs odbywa się na świeżym powietrzu, na scenie zewnętrznej z zadaszeniem, o wymiarach 4×6 metrów. Niemożliwe jest wprowadzenie efektu całkowitej ciemności. Scena jest wyposażona w reflektory barwne, wytwornicę dymu, mikrofony przewodowe. Dodatkowych informacji na temat sceny organizator udzieli na życzenie uczestników bliżej terminu imprezy.

Maksymalny czas, jaki uczestnik powinien poświęcić na prezentację sceniczną:
– jeśli występuje w 1 lub 2 osoby: 2 minuty,
– jeśli na scenie występuje powyżej trzech osób: 3 minuty.
Jeśli potrzebujesz więcej czasu, skontaktuj się z koordynatorem eventu i zaznacz to w zgłoszeniu online. Prezentuj swój kostium z dumą i baw się dobrze, ale pamiętaj, że spędzenie na scenie zbyt długiego czasu może znudzić widzów.

Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa Cytadeli, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno. Istnieje możliwość przećwiczenia prezentacji na scenie podczas porannej próby w dniu konkursu.

Użycie na scenie płynów, materiałów brudzących lub niebezpiecznych, nie jest zezwolone.

Wszystkie sytuacje związane z wykorzystaniem pirotechniki lub rzucaniem przedmiotów w widownię powinny zostać ustalone z koordynatorem konkursu na etapie wysyłania zgłoszenia do konkursu. Koordynator może odmówić ich wykorzystania.

Zabrania się rzucania przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach.

VI Jury i nagrody

W skład jury wchodzić będą specjaliści z zakresu tworzenia kostiumów (zarówno cosplayu, jak i projektów autorskich), fotografii, designu. Jurorzy zostaną ogłoszeni przed rozpoczęciem Cytadeli.

Nagrody będą konsekwentnie ogłaszane na stronie festiwalcytadela.pl Wszystkie nagrody zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem Cytadeli.

Spis wszystkich nagród zostanie opublikowany na stronie festiwalcytadela.pl przed rozpoczęciem Cytadeli. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić oferowaną nagrodę bądź też jej nie przyznać. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od zakończenia Cytadeli, przechodzą na własność organizatora.