Akredytacja dla mediów

Współpraca media

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów – prasa, telewizja, internet, radio.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.06.2020 r. do godziny 23.59

Wszystkie osoby i podmioty rejestrujące imprezę za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w szczególności profesjonalnych kamer, aparatów fotograficznych proszone są o wysłanie organizatorom powstałych materiałów, które mogą być wykorzystane w celach promujących imprezę w mediach społecznościowych, na stronie www, a także w artykułach w prasie, sieci i telewizji z oznaczeniem ich autorów. Adres do wysyłki linków i materiałów: media@festiwalcytadela.pl.
Osoby dokonujące rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie imprezy proszone są o właściwe oznaczanie wydarzenia w formie pełnej nazwy oraz miejsca, w jakim impreza się odbywa (Garnizon Modlin).

SZYBKI KONTAKT