Bilety i akredytacja

Koszulki i torby z pakietu specjalnego będą do odbioru w sklepie festiwalowym w dniu imprezy na podstawie voucherów otrzymanych w punkcie akredytacyjnym.

 AKREDYTACJA MEDIALNA

Akredytacja medialna nie upoważnia do bezpłatnego wstępu na teren Festiwalu Fantastyki Cytadela. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania na cele promocyjne imprezy materiałów powstałych w trakcie jej trwania i prosi o ich przesłanie na mail cytadela@brzart.pl.

Sprzedaż biletów rozpocznie się:

SZYBKI KONTAKT