Ostatnia Cytadela

Regulamin konkursu literackiego
Ostatnia Cytadela

§1 Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu literackiego Ostatnia Cytadela jest Festiwal Cytadela oraz Wydawnictwo Fabryka Słów

2. Konkurs jest elementem towarzyszącym odbywającemu się w dn. 26 – 28 maja 2017 r w Twierdzy Modlin Festiwalu Fantastyki Cytadela 2017.

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Tematem konkursu jest literacka interpretacja hasła: Ostatnia Cytadela (uczestnik ma dowolność interpretacji)

2. Przedmiotem konkursu jest opowiadanie o długości do 30.000 znaków liczonych ze spacjami.

3. Przesłany na konkurs utwór musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów obcego autorstwa.

4. Jeden Autor może przesłać tylko jedną pracę konkursową.

5. Podpisane imieniem i nazwiskiem teksty (załącznik w formacie.doc lub .rtf) wraz z danymi kontaktowymi prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@fabrykaslow.com.pl; w temacie prosimy wpisać: Ostatnia Cytadela – konkurs literacki + imię i nazwisko

6. Termin nadsyłania prac: północ 30 kwietnia 2017

7. Nie czytamy prac anonimowych i podpisanych nickiem, dlatego nie zapomnijcie podać swoich danych (na wszelki wypadek dane kontaktowe podajcie również w pliku z opowiadaniem).

8. Teksty nadesłane bez podanego tematu wiadomości, bez danych adresowych Uczestnika Konkursu oraz wysłane na inny adres, wylądują w koszu, choćby były genialne.

9. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach podczas Festiwalu Cytadela odbywającego się w dniach 26-28 maja 2017; wyniki zostaną również zamieszczone na stronach Organizatorów.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych trzech tekstów na swoich stronach www i fanpage’ach.

§3 Nagrody

1. Wyselekcjonowane przez jurorów opowiadania zostaną opublikowane w formie darmowego e-booka na wszystkich ważnych platformach e-bookowych (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niepublikowania e-booka, jeśli nadejdzie zbyt mało wartościowych tekstów).

2. Jeśli tekst będzie naprawdę dobry, istnieje szansa na wejście do Fabrycznej Zony jako pełnoprawny autor.

3. Dodatkowo dziesięciu autorów najlepszych tekstów Organizatorzy nagrodzą:

a. książkami

b. darmowymi wejściówkami na Festiwal Twierdza

§4 Jury

1. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy podejmie się Jury w składzie:

a. Michał ‚Meesh’ Gołkowski

b. Robert Łakuta – właściciel Fabryki Słów

c. Monika ‘Auraya’ Czyżowicz

2. Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę:

a. zgodność tekstu z tematyką określoną w Regulaminie

b. długość tekstu – opowiadania przekraczające ilość znaków określonych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane

c. walory literackie nadesłanego tekstu – język, oryginalność pomysłu, sprawność poprowadzenia fabuły, kreacja bohatera

§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i edycji zwycięskich opowiadań we własnych publikacjach, w prasie, internecie lub innych mediach.

2. Prace oceniane będą przez jurorów wyłonionych spośród Organizatorów.

3. Autorzy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie bez informowania uczestników.

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych przez Festiwal Cytadela i Wydawnictwo Fabryka Słów.

6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.