Media

Współpraca media

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów – prasa, telewizja, internet, radio.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania na cele promocyjne imprezy materiałów powstałych w trakcie jej trwania i prosi o ich przesłanie na mail cytadela@brzart.pl.