Fantastyczne Inicjatywy

Fantastyczne inicjatywy przestrzeń dla Was i waszych fandomowych inicjatyw. W ramach FI możecie zaprezentować swoje konwenty, działalność swoich stowarzyszeń związanych z fantastyką oraz wszelką działalność kulturalną w kontekście fantastyki. W zamian oczekujemy od Was przygotowania rozrywek dla uczetstników festiwalu dostępnych na Waszym stoisku!